Fontein is gespecialiseerd in woningontruiming van huurobjecten. Door de ervaring in huurwoning ontruiming is Fontein op de hoogte van opleveringseisen van verhuurders. Het aanbod wordt hier naadloos op afgestemd, voor een gegarandeerde probleemloze overdracht aan de verhuurder. Bij opzegging van een huurwoning, bijvoorbeeld na verhuizing, emigratie, overlijden of bij een onleefbare situatie is Fontein een uitkomst voor de huisontruiming. Voor zowel kleine inboedelrestanten als zeer grote hoeveelheden heeft Fontein een passende uitkomst, zodat een woning op korte termijn gereed is voor wederverhuur.

Vooraf aan de huurwoning ontruiming

Wanneer iemand een huurwoning verlaat, dient eerst de huur te worden opgezegd. Vaak wordt verwacht dat dit schriftelijk geschiedt. De verhuurder stuurt een bevestiging van opzegging, en in de meeste gevallen ook een aankondiging voor een afspraak voor een voorinspectie. Bij een voorinspectie controleert de verhuurder de woning op de staat, gebreken en eventuele gemaakte aanpassingen. Er wordt duidelijk gemaakt wat er dient te gebeuren voordat de sleuteloverdracht plaats kan vinden,  vaak wordt dit op schrift gesteld. Indien gewenst kan Fontein aanwezig zijn bij deze afspraak, zodat mogelijke onduidelijkheden kunnen worden uitgesloten.
Tijdens deze vrijblijvende afspraak met Fontein, worden de werkzaamheden naadloos afgestemd op de eisen van de verhuurder. Er wordt besproken op welke data de werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met het feit dat de opdrachtgever vaak eerst nog persoonlijke spullen uit de woning kan verwijderen. Daarnaast wordt besproken wat er met de overgebleven inboedel gedaan wordt, zijn er spullen bij die moeten worden opgeslagen of geveild kunnen worden, dan kan Fontein daar invulling aan geven. Ook kan Fontein eventuele waardevolle inboedel opkopen, dit wordt mindering gebracht op de geraamde kosten. Er wordt een heldere, schriftelijke offerte opgemaakt waarin alle besproken zaken worden vermeld, zodat de klant dit met andere belanghebbenden kan bespreken.

Tijdens de huurwoning ontruiming

Wanneer er tot uitvoering wordt overgegaan verschijnt het team van Fontein op de afgesproken datum om met de werkzaamheden van start te gaan. De inboedel wordt gesorteerd op bruikbaarheid en bestemming , kleingoed wordt ingepakt, indien nodig worden lampen verwijderd en gordijnen afgehaald. Aangetroffen spullen van persoonlijke waarde voor de bewoner worden apart gelegd en aan de opdrachtgever overhandigd of opgestuurd. De bruikbare spullen worden ondergebracht bij een instelling die dit een tweede leven gunt. Dit is voor kleding en huishoudelijk textiel bijvoorbeeld het Leger des Heils, meubels naar een kringloopwinkel en oude mobiele telefoons zijn voor stichting CliniClowns.
Wanneer alle bruikbare goederen zijn verwijderd worden indien nodig de gordijnrails verwijderd, lichtpunten voorzien van kroonstenen, vloerbedekking, zeil of laminaat verwijderd en gaten in muren en plafonds worden gedicht. De keuken en het sanitair worden indien gewenst gereinigd en de kelderbox of schuur worden bezemschoon opgeleverd. De hele woning wordt nagelopen, achtergebleven spinrag of stofrandjes worden weggehaald ter voorbereiding op een probleemloze oplevering, waar wij garant voor staan!

Na de huurwoning ontruiming

Als alle werkzaamheden in de woning zijn afgerond worden de resterende onbruikbare goederen naar de afvalverwerker gebracht. Fontein werkt uitsluitend met gerenommeerde afvalverwerkingsbedrijven, het vrijgekomen afval wordt gesorteerd waardoor de hoeveelheid restafval sterk gereduceerd wordt.

Indien gewenst, kan er een opleveringsronde met de opdrachtgever in de woning worden gemaakt. Omdat Fontein garant staat voor een correcte oplevering kan ook de eindinspectie met de verhuurder worden verzorgd, of door Fontein worden bijgewoond. De meterstanden worden bij de eindinspectie genoteerd en de sleutels worden ingeleverd. Bij afwezigheid van de opdrachtgever wordt het eindinspectierapport per post, samen met eventuele persoonlijke spullen of documenten uit de woning, opgestuurd. Naast de praktische diensten biedt Fontein ook graag hulp bij de administratieve afwikkeling omtrent de huurwoning.

Lees meer over extra diensten op pagina ontzorgen.

banner

Uw naam (*)

Uw email (*)

Telefoonnummer (*)

Uw bericht

captcha